กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการ
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 
เวลา 10.00 – 11.00 น.

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

โดย หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12

 
เวลา 11.00 – 12.00 น.

นำเสนอประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการ

–      คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ

(นำเสนอ/ซักถาม 60 นาที)

 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 – 15.00 น.

นำเสนอประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการ

–      คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(นำเสนอ/ซักถาม 60 นาที)

–      คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

(นำเสนอ/ซักถาม 60 นาที)

เวลา 15.00 – 15.30 น.

นำเสนอ ระบบตรวจราชการออนไลน์

โดย นายชิตชนินทร์  นิยมไทย กองตรวจราชการ

 http://bie.moph.go.th/e-insreport/

เวลา 15.30 – 16.30 น.

อภิปราย ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปิดการประชุม

 

1,342 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *