การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 1 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา     31 ต.ค 60

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรืองรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม

3.1 การดำเนินงาน War Surgery โดยประธาน War Surgery

3.2 การเตรียมการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเศษฐกิจพิเศษ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง

3.3 การติดตามความก้าวหน้ารายงานงบลงทุนปี 2561 และเบิกจ่ายงบดำเนินงานปี 2561

3.4 การบริหารจัดการงบ UC เขตสุขภาพที่ 12

3.5 ความซ้ำซ้อนประชากร แยกประเภท/รายจังหวัด

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 คุณภาพข้อมูลเรื่อง เลขประจำตัว 13 หลัก

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รวมไฟล์

395 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *