การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม การประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

countinue reading
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงา

countinue reading

เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ลำดับ รายการ ไฟล์ 1 แนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 256

countinue reading
การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่

countinue reading
การประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการประชุม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 ของรอง

countinue reading
การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

กำหนดการประชุม การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและน

countinue reading
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading
การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12ครั

countinue reading
การประชุม VDO Conference กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ช่องสัญญาณ ##1001

การประชุม VDO Conference กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ช่องสัญญาณ ##1001

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ  เรื่อง

countinue reading